Паламар Андрій Михайлович

асистент

Народився 1 січня 1985 року в місті Тернопіль в сім'ї інженерів.

У 2001 році закінчив технічний ліцей ННВК «Світло» і в цьому ж році вступив до Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя, який закінчив у 2007 році.

Отримав диплом з відзнакою за спеціальністю "Інформаційні управляючі системи та технології". Паралельно отримав освіту за спеціальністю "Менеджмент організацій".

 

З 2007 р. по 2011 р. – навчався в аспірантурі ТНТУ ім. І. Пулюя.
З 2007 р. по 2009 р. – працював на ТОВ «Інтеграл» (м. Тернопіль) на посаді інженера-програміста у відділі системотехніки.
З 2009 р. по 2011 р. – проходив стажування в Талліннському технічному університеті на кафедрі електроприводів і силової електроніки.

З 2011 р. по 2012 р. – молодший науковий співробітник НДЧ кафедри економічної кібернетики.
З 2012 р. по 2013 р. – науковий співробітник НДЧ кафедри математичних методів в інженерії.
З 2013 р. – асистент кафедри електротехніки.

Статті в наукових журналах, деклараційні патенти, авторські свідоцтва

Рецензовані статті в наукових журналах:

 1. Palamar M.I., Karpinsky M.P., Palamar A.M. Usage of the neuronic network in the control system of the antenna information reception complex of distance Earth sounding // Електронне наукове видання „Науковий портал Донбасу”. – Технічні науки. – 2008. – No 2 (6)
 2. A. Palamar, E. Pettai, and V. Beldjajev, "Control System for a Diesel Generator and UPS Based Microgrid," Scientific Journal of Riga Technical University, vol. 27, pp. 47-52, Oct. 2010.

Деклараційні патенти:

 1. Дем’яненко В.В., Горбань Є.М., Паламар А.М. Паламар М.I., Спосіб синхронізації функцій організму. Патент на винахід № 66106А, А61В5/0245, А61N1/100, 5/06 від 15.04.04. Бюл. №4.

Авторські свідоцтва:

 1. Паламар А.М., Паламар М.I., Дем’яненко В.В. Комп’ютерна програма до медичної технології “Кардіосинхронна біоритмокорекція” (“CD-biokor”). Aвторське свідоцтво № 8423 від 24.09.03.
 2. Паламар М.I., Паламар А.М., Хом’як А.В. Комп’ютерна програма для управління і діагностики антенних систем слідкування за космічними апаратами “Ant7CS”. Aвторське свідоцтво № 23441 від 17.01.08.

Рецензовані матеріали конференцій, матеріали конференцій

Рецензовані матеріали конференцій

 1. A. Palamar, E. Pettai. Microgrid for the Department of Electrical Drives and Power Electronics. 8th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II” – Pдrnu, Estonia: January 11 - 16, 2010 – pp. 54 - 61.
 2. . Palamar, E. Pettai. Control Algorithm for a Diesel Generator Based Microgrid in Different Operation Modes. 9th International Symposium Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”, Pдrnu, Estonia: June 14 - 19, 2010 – pp. 89 – 94.
 3. Palamar, A., Pettai, E., and Beldjajev, V. Control System for a Diesel Generator and UPS Based Microgrid, The 51st International Scientific Conference "Power and Electrical Engineering", Riga, Latvia, October 14, 2010.
 4. A. Palamar, M. Karpinskyy. Control of an Uninterruptible Power Supply in a DC Microgrid System. 10th International Symposium Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II”, Pдrnu, Estonia: January 10 - 15, 2011 – pp. 80 - 85.
 5. Palamar, A.; Karpinskyy, M.; Vodovozov, V. (2011). Design and Implementation of a Digital Control and Monitoring System for an AC/DC UPS. 7th International Conference-Workshop "Compatibility and Power Electronics" CPE 2011, Tallinn, Estonia. , 2011, 173 - 177.

Матеріали конференцій:

 1. Паламар М.I., Дем’яненко В.В., Паламар А.М. Пристрій для дослідження медичної технології кардіосинхронної корекції біоритмів організму. // Матеріали восьмої наукової конференцiї ТДТУ ім. І. Пулюя (11-12 травня 2004 р.). Тернопiль: ТДТУ, 2004 - с.76
 2. В.В. Дем’яненко, І.Р. Мисула, А.А. Гудима, А.М. Паламар, М.І. Паламар. Автоматизована технологія світлоімпульсної синхрокорекції функцій організму. //. Матеріали XLVII підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка І.Я. Горбачевського „Здобудки клінічної і експерементальної медицини” (3-4 червня 2004 р.). Тернопіль: ТДМА, 2004 – с.25-26.
 3. М. Паламар, Ю. Умзар, А. Паламар. Багатофункціональна система керування гостронаправленими антенними комплексами супутникового зв’язку. // Матеріали дев’ятої наукової конференцiї ТДТУ ім. І. Пулюя (11-12 травня 2005 р.). Тернопiль: ТДТУ, 2005 – с.85.
 4. Паламар М.І., Паламар А.М. Cистема керування і моніторингу пристоїв гарантованого електроживлення. // Матеріали ІІ міжнародної науково-технічній конференції “Світлотехніка й електротехніка: історія, проблеми й перспективи”. (24-27 травня 2005р.). Тернопiль: ТДТУ, 2005 – с.107-108.
 5. М. Приймак, А. Паламар. Система для оцінки періоду та адаптивної дискретизації періодичних випадкових сигналів із змінним періодом. // Матеріали одинадцятої наукової конференцiї ТДТУ ім. І. Пулюя (16-17 травня 2007 р.). Тернопiль: ТДТУ, 2007 – с.90.
 6. Паламар М.I., Паламар А.М., Хом’як А.В. Опорно-поворотний пристрій для систем наведення великогабаритних антенних систем на космічні апарати. Матерiали сьомої науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2008: стан і перспективи”. – Київ:, 22-23 квітня 2008 – с.85-86.
 7. A. Palamar, O. Matsiuk, M. Karpinskyy. PhD studies in Ternopil State Ivan Pul’uj Technical University. 8th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II” – Pärnu, Estonia: January 11 - 16, 2010 – pp. 240-243.
 8. A.M. Palamar, J. Laugis. Control System for Multiple Buildings Microgrid. // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій” – Тернопіль:, 19 – 21 травня 2010 – с. 376-377.

Навчально-методичні роботи

 1. Паламар М.І., Хом’як А.В., Паламар А.М. Проектування пристроїв і вузлів інформаційно-вимірювальних систем та відладка програмного забезпечення на базі навчально-відладочного стенду EV8031/AVR. Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять з дисциплін «Проектування інформаційно-вимірювальних систем»,. «Проектування приладів та систем на основі мікро контролерів». Тернопіль: ТДТУ, 2008–52 с.

 

Повернутися на попередню сторінку