Кафедра електротехніки

 

Дякуємо за візит на сайт кафедри електрехніки. Кафедра входить до складу електромеханічного факультету Тернопільського національного технічного університету.

Кафедра електротехніки є загальноуніверситецькою кафедрою, на якій здійснюється фундаментальна та спеціальна підготовка спеціалістів за стаціонарною та заочною формами проводиться навчання студентів за напрямками базової вищої школи.

Життя кафедри

1960Витоки історії кафедри сягають 1960 року, коли 11 листопада було організовано Тернопільський загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту з вечірньою та заочною формами навчання. Протягом років відбувалася реорганізація кафедри, формувалися свої наукові школи та лабораторії. Реорганізація кафедри протагом всіх років описана в історії, а основні події і новини у розділі новин.

Персонал і навчальний процес

 Навчальний процес на кафедрі забезпечують:
3 кандитати технічних наук, доценти; 1 кандидат фізико-математичних наук,доцент; 2 старших викладачі, а також навчально-допоміжний персонал в кількості 3 чоловік. 75% викладачів кафедри мають вчені ступені.

Навчальні лабораторії

Навчальний процеc у повній мірі забезпечений необхідними навчальними приміщеннями. До них належать: 

  1. Лабораторія електротехніки (Частина 1) - ауд. N109.
  2. Лабораторія електротехніки (Частина 2) - ауд. N110.
  3. Лабораторія електроніки та мікропроцесорної техніки - ауд. N106.

Навчальний процеc оснащений технічними засобами.
Лабораторії кафедри оснащені необхідними інформаційно-вимірюваними приладами, технологічними установками.Чисельність основного обладнання навчальних лабораторій кафедри становить понад 145 найменувань.

В цілому за останні 5 років з усіх дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрою, колективом кафедри проведена наступна робота:
- поставлено 3 нових лабораторних роботи з розробкою відповідного методичного забезпечення;
- модернізовано 2 старих роботи з розробкою нового методичного забезпечення.

Загальна площа приміщень закріплених за кафедрою рівна 170 м.кв. З них: 

  • навчальні лабораторії - 117 м.кв.,
  • допоміжні приміщення - 18 м.кв.,
  • кабінети - 35 м.кв.