Мовчан Леонід Тимофійович

доцент,  к.т.н.

Народився 6 червня 1947 року в с.м.т. Мельниця-Подільська Борщівського району Тернопільської області в сім’ї службовців. Українець.

В 1965 році закінчив Тернопільську СШ №6.
З 1965 по 1970 рік навчався в Львівському політехнічному інституті (тепер державний університет «Львівська політехніка») на факультеті автоматики по спеціальності “Інформаційно-вимірювальна техніка”, інженер-електрик.

Після закінчення вузу служив в рядах РА (1970-1972 роки).
1972-1974 роки інженер ВО “Ватра”.
В ТДТУ (Тернопільському філіалі ЛПІ) почав працювати в 1977 році інженером НДС кафедри енергетики.

З 1974 по 1977 роки навчався в аспірантурі Київського Національного авіаційного університету (Київського інституту цивільної авіації). Науковий керівник д.т.н. професор Шевельов Анатолій Григорович.

В 1987 році в Київському інституті інженерів цивільної авіації (тепер Київський Національний авіаційний університет) захистив кандидатську дисертацію “Розробка методів аналізу стійкості і якості перехідних процесів дискретних систем керування ЛА ЦА”, науковий керівник Шевельов Анатолій Григорович.

З 1991 року працює на посаді доцента кафедри світлотехніки, електротехніки та електроніки. В 1993 році присвоєно звання доцента кафедри світлотехніки, електротехніки та електроніки.


З 2004 року працюю на кафедрі електротехніки.

Область наукових інтересів

Наукові праці стосуються дослідження дискретних систем автоматичного керування..

Найважливіші публікації

  1. Мовчан Л.Т. Оценка области асимптотической устойчивости нелинейных импульсных систем // Кибернетика и вычислительная техника. – 1979, - Вып. 44.-с.54-57.
  2. Мовчан Л.Т. Построение функции Ляпунова для импульсных систем с нестационарной нелинейностью методом дискретных моментов // Кибернетика и вычисл. техника.-1985.-Вып.67.-с.58-62.
  3. Шевелев А.Г., Мовчан Л.Т. Оценка колебательности переходных процессов нелинейных импульсных систем// Кибернетика и вычисл. техника.-1987.-Вып.75.-с.55-58.
  4. Л.Т. Мовчан, С.Л. Мовчан. Построение области устойчивости линейных цифровых систем в плоскости двух параметров, которые нелинейно влияют на коэффициенты характеристического уравнения // Проблемы управления и информатики. – 2006, №4. – с.40-49.

Загальна кількість публікацій на момент подання інформації – 42 наукових статей і тез доповідей наукових конференцій.

 

Повернутися на попередню сторінку