Історія кафедри

Витоки історії кафедри сягають 1960 року, коли 11 листопада було організовано Тернопільський загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту з вечірньою та заочною формами навчання.

В травні 1964 року факультет реорганізовано у Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту. В цей час в склад філіалу входили кафедри: вищої математики, фізики і енергетики, нарисної геометрії та графіки, технічної механіки.

Протягом 1964-1968 років формуються нові кафедри: загальної і теоретичної електротехніки, суспільно-політичних наук, теоретичної механіки, іноземних мов, технології металів, верстатів та інструментів, фізики, фізичного виховання.

В цей час філіал розпочав підготовку фахівців...

Читати історію повністю

В цей час філіал розпочав підготовку фахівців з наступних спеціальностей: технологія машинобудування, металорізальні верстати та системи, електровимірювальна техніка, радіотехніка.

Створену у вересні 1964 році кафедру загальної електротехніки і ТОЕ очолив старший викладач Прохоровський С.В.

В 1968 році було об'єднано кафедру загальної електротехніки і ТОЕ з кафедрою фізики у кафедру фізики і загальної електротехніки.

На базі кафедри фізики і загальної електртехніки в серпні 1976 року створено кафедру енергетики. Кафедру очолив доц. Буняк А.М.

При кафедрі енергетики працювали дві науково-дослідні лабораторії:
• Лабораторія мікропроцесорної техніки.
• Лабораторія джерел живленя.

В 1988 на базі кафедри енергетики була створена нова кафедра технології зварювального виробництва, яка в 1988-1990 роках забезпечувала викладання електротехнічних дисциплін. Кафедру очолив професор Кулініч В.О.

Постановою Мінвузу України від 27.02.1991 року Тернопільський філіал Львівського ордена Леніна політехнічного інституту перейменовано в Тернопільський приладобудівний інститут.

Одночасно, згідно з наказом Мінвузу України N66 від 12.03.1991 р. та наказом N5-01 від 26 березня 1991р. Тернопільського приладобудівного інституту в вузі організована кафедра електротехніки та електроніки.Очолив кафедру доц. Ямко М.П.

У вересні 1995 року кафедру електротехніки та електроніки реорганізовано в кафедру світлотехніки, електртехніки та електроніки (СЕ). Очолив кафедру доц. Ямко М.П.

До складу кафедри входило дві секції: секція світлотехніки та секція електротехніки.

В лютому 1997 року приладобудівний інститут реорганізовано в Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя.

З 2000 року кафедру світлотехніки, електротехніки та електроніки очолює доц. Лупенко А.М., зав. лаб . Великий В.І.

В 2004 році відбувся поділ кафедри світлотехніки, електротехніки та світлотехніки на дві кафедри: електротехніки та світлотехніки.

Завідуючим кафедри світлотехніки було призначено д.т.н. Андрійчука Володимира Андрійовича, а кафедру електротехніки очолив доц., д.т.н. Лупенко Анатолій Миколайович.

Кафедра електотехніки, входить до складу електромеханічного факультету і забезпечує викладання навчальних дисциплін електротехнічного та електронного спрямування для більшості інженерних спеціальностей університету: "Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка", "Електротехніка і електромеханіка", "Електроніка", "Промислова електроніка", "Мікропроцесорна техніка", "Мікропроцесори та ЕОМ", "Теорія автоматичного керування" та ін.

Події і люди в історії і житті кафедри. Цифри і факти

У вересні 1964 року було створено кафедру загальної електротехніки і ТОЕ.
Очолив кафедру старший викладач Прохоровський С.В.
В колектив кафедри входили:
ас. Безштанківський П.О.,
ас. Салик Б.Р.,
ас. Жильцов О.І.,
ас. Опольський Є.Б.,
Чубатий А.П.
Активну участь у створенні і модернізації електротехнічних лабораторій приймали лаборанти Грушко В.В. (1969-1973), Когут В.С. (1970).

В серпні 1976 року на базі кафедри фізики і загальної електртехніки створено кафедру енергетики.
Кафедру очолив доц. Буняк А.М.
Члени кафедри:
професор Кулініч В.О. (1979),
ст. викл. Прохоровський С.В.,
ст. викл. Смук З.В.,
ст. викл. Чубатий А.П.,
ст. викл. Пулька Ч.В.,
ас. Жильцов О.І.,
доц. Андрійчук В.А. (1985),
доц. Сегеда М.І.,
зав. лаб. Дзюбін.

З 1977 року погодинниками на кафедрі енергетики працюють:
Грушко В.В.,
Дзюбінський Й.М.,
Патрик Л.І.,
Шургот Л.І.,
Однопозова Н.М.,
Лупенко А.М. (1987)

При кафедрі енергетики працювали дві науково-дослідні лабораторії:
• Лабораторія мікропроцесорної техніки.
Науковий керівник - к.т.н. Буняк А.М.;
працівники, які свого часу працювали в лабораторії:
с.н.с. Ковальчук В.П.,
с.н.с. Лупенко А.М.,
Мовчан Л.Т.,
Савчук М.А.,
Свічинська Т.Я.,
Береза С.Д.,
Жук Л.М.,
Семчишин В.М.,
Телейко Б.М.,
Кріль З.М.,
Бартошевський Р.М.,
Єлізаров О.О.,
Шургот Л.І.,
Слободян І.М.

В лабораторії було розроблено:
- аналізатор логічних станів;
- цифровий двоканальний осцилограф;
- мікропроцесорна система автоматизованого складу;
- два мікропроцесорні пристрої;
- програмний комплекс для керування доменної печі.

• Лабораторія джерел живленя.
Науковий керівник - д.т.н. Кулініч В.О. (1979).
Працівники лабораторії:
інженер Герій Я.М. (1980),
м.н.с. Липовецький В.Р. (1984),
Закордонець В.С. (1980-1982),
Серба Г.М. (1980),
Чубатий А.П.

В 1988 на базі кафедри енергетики була створена нова кафедра технології зварювального виробництва, яка в 1988-1990 роках забезпечувала викладання електротехнічних дисциплін. Кафедру очолив професор Кулініч В.О.
Працівники кафедри:
Чубатий А.П.,
Пулька Ч.В.,
ст. викл. Прохоровський С.В.,
ас. Жильцов О.І.,
Сегеда М.І.

Постановою Мінвузу України від 27.02.1991 року Тернопільський філіал Львівського ордена Леніна політехнічного інституту перейменовано в Тернопільський приладобудівний інститут.

Одночасно, згідно з наказом Мінвузу України N66 від 12.03.1991 р. та наказом N5-01 від 26 березня 1991р. Тернопільського приладобудівного інституту в вузі організована кафедра електротехніки та електроніки.
Очолив кафедру доц. Ямко М.П.
Члени кафедри:
доц. Лупенко А.М. (1991),
доц. Мовчан Л.Т.,
доц. Сегеда М.І.,
доц. Сорока С.К.,
ст. викл. Чубатий А.П.,
ас. Липовецький В.Р.,
інженер Герій Я.М.,
зав. лаб. Войцехівський В.М.,
ст. лаборант Береза Н.Г.,
лаборанти Томасов С., Стефанів В.

У вересні 1995 року кафедру електротехніки та електроніки реорганізовано в кафедру світлотехніки, електртехніки та електроніки (СЕ). Очолив кафедру доц. Ямко М.П.
Крім вище згаданих викладачів, на кафедрі працювали:
доц. Тарасенко М.Г.,
доц. Куземко Н.А.,
ст. викл. Несторович І.І.,
ст. викл. Щербак М.І.,
ст. викл. Пилипчук Р.В.,
доц. Гончар В.В.,
доц. Дем'яненко В.В.,
ст. викл. Щиренко В.В.
та ін.,
зав. лаб. Кирик В.Т.

До складу кафедри світлотехніки, електртехніки та електроніки входило дві секції: секція світлотехніки та секція електротехніки.

Склад секції світлотехніки
Kерівник Щиренко В.В.,
доц. Тарасанко М.Г.,
доц. Андрійчук В.А.,
доц. Гончар В.В.,
доц. Дем'яненко В.В.,
ст. викл. Несторович І.І.,
ст. викл. Щербак М.І.,
ст. викл. Пилипчук Р.В.,
ас. Вітровий В.Й.,
ас. Чубатий Ю.О.,
ас. Воркун С.В.

Склад секції електротехніки
Kерівник доц. Мовчан Л.Т.,
доц. Лупенко А.М.,
доц. Сегеда М.І.,
доц. Куземко Н.А.,
доц. Закордонець В.С. (1996),
ст. викл. Чубатий А.П.,
ст. викл. Липовецький В.Р.

В лютому 1997 року приладобудівний інститут реорганізовано в Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя.

З 2000 року кафедру світлотехніки, електротехніки та електроніки очолює доц. Лупенко А.М., зав. лаб . Великий В.І.

В 2004 році відбувся поділ кафедри світлотехніки, електротехніки та світлотехніки на дві кафедри: електротехніки та світлотехніки.

Завідуючим кафедри світлотехніки було призначено д.т.н. Андрійчука Володимира Андрійовича, а кафедру електротехніки очолив доц., д.т.н. Лупенко Анатолій Миколайович.
Працівники кафедри електрoтехніки:
доц. Мовчан Л.Т.
доц. Закордонець В.С.
доц. Куземко Н.А.
ст. викл. Чубатий А.П.
ст. викл. Липовецький В.Р.
зав. лаб. Бадовський Я.В. (2002)
ст. лаборант.Береза Н.Г.
інженер Чернецький В.С. (2004)
лаборант Натяга В.М. (2003)
Наказом №175-03 від 23 квітня 2007 р. переведено на посаду інженера 1 категрії Березу Н.Г. та на посаду інженера 2 категорії Натягу В.М. кафедри електротехніки.

Люди в історії кафедри

Сисак Іван Михайлович старший лаборант
Кулініч Валентин Олександрович Доктор технічних наук,
Гаєвськав Наталя Володимирівна Кандидат психологічних
Чернецький Василь Степанович інженер І-ї категорії,
Когут Володимир С. Працював лаборантом
Грушко Володимир Васильович Лаборант кафедри в 1969
Пулька Чеслав Вікторович Працює на кафедрі зварюва
Прохоровський Станіслав Владіславович Працює в технічному коледжі
Герій Ярослав Миколайович Колишній працівник кафедр
Панчишин Іванна Павлівна Інженер І категорії
Шкільний Мирослав Петрович лаборант кафедри світлоте
Крамар Галина Михайлівна кандидат технічних наук
Ямко Мирон Петрович зав. каф. ЕМ
Щербак Михайло Іларіонович доцент кафедри світлтехніки
Щиренко Василь Васильович старший викладач

Фото в повному розірі розміщено в розділі світлин