Дисципліни

Дисципліни, закріплені за кафедрою електротехніки

1. Електротехніка та електромеханіка

Читається для студентів груп КА, КТ 3 курс в 3 і 4 семестрі.
Дисципліну читає к.ф.-м.н., доц. Закордонець В.С.
Навантаження: 
осінній семестр (3): лек.16, кон.7 -год.
весняний семестр (4): лек. 18, консульт. перед екз.2, семестрова консульт. 6 , лаб. 36, курсова робота 46, екз. 8 - год.

2. Електроніка та схемотехніка
3. Теоретичні основи електротехніки
4. Промислова електроніка
5. Електричні машини
6. Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка
7. Електроніка
8. Електротехніка
9. Основи електротехніки та електроніки
10. Мікропроцесорна техніка
11. Мікропроцесори та ЕОМ
12. Теорія автоматичного керування
13. Технічна електродинаміка