Лупенко Анатолій Миколайович

завідуючий кафедрою, доцент,  д.т.н.

Народився 1 травня 1947 році на Сумщині.
В 1965 р. закінчив середню школу з золотою медаллю. В 1970 році закінчив радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту. Спеціальність - "Радіотехніка". Диплом із відзнакою.

В 1970-1972 р. служив в лавах Радянської Армії.
1972-1974 роки – інженер, старший інженер Всесоюзного науково-дослідного інституту геофізики м.Нарофомінськ Московської області.

В 1974-1975 працював інженером Боярського машинобудівного заводу “Іскра”, м.Боярка, Київська область.
1976 рік – старший інженер Київського науково-дослідного інституту радіовимірювальної апаратури, м.Київ.

З жовтня 1976 р. працює в Тернопільському філіалі Львівського політехнічного інститу, Тернопільському приладобудівному інституті, Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя на посадах старшого інженера, старшого наукового співробітника, завідуюючого галузевою лабораторією мікропроцесорної техніки, старшим викладачем, доцентом.

В 1995 році в Київському політехнічному інституті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Аналіз перехідних процесів динамічних об’єктів та обчислювальні пристрої для визначення їх параметрів по ефектах інерційності”; науковий керівник д.т.н., професор Сердюк Гай Борисович.

З 2000 р. завідуючий кафедрою світлотехніки, електротехніки і електроніки.
З 2004 р. працюю на посаді завідуючий кафедрою електротехніки.

В 2013 році в Національному університеті "Львівська політехніка" захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему "Енергоефективні електртехнічні системи високочастотного живлення та керування для розрядних джерел світла" за спеціальністю 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи.

 

Область наукових інтересів

Силова електроніка, електронні пускорегулюючі апарати для розрядних джерел світла, моделювання електронних пристроїв, оперативна ідентифікація динамічних об'єктів.
 
Найбільші наукові досягнення: розробка низки методів оперативної ідентифікації динамічних об’єктів, розробка цифрових осцилографів з мікропроцесорною обробкою інформації, розробка швидкодіючих пристроїв ідентифікації динамічних об’єктів на базі методу компенсаційного інтегрування, розробка аналізатора логічних станів для діагностування мікропроцесорних систем, розробка силових електронних процесорів для світлотехнічної галузі.

Список опублікованих наукових робіт

Публікації в фахових виданнях

 1.     А. Лупенко. Високочастотна динамічна PSPICE-сумісна модель люмінесцентної лампи. //Вісник Тернопільського державного університету, 2004, том 9, №1, с.98-107.
 2.     А. Лупенко. Аналіз вихідного каскаду високочастотного електронного пускорегулюючого апарата. //Вісник Тернопільського державного університету, 2004, том 9, №4, с.117-127.
 3.     А. Лупенко. Модель люмінесцентної лампи як об”єкта регулюваня. // Теоретична електротехніка, 2005, вип. 58, с. 167-175.
 4.     А.М. Лупенко. Високочастотний електронний пускорегулюючий апарат для живлення розрядних ламп прямокутними імпульсами струму.// Технічна електродинаміка, 2006, №1, с.39-44.
 5.     А.М. Лупенко. Однокаскадний електронний пускорегулюючий апарат для натрієвих ламп високого тиску.// Технічна електродинаміка, 2006, №2, с.42-47.
 6.     А. Лупенко. Оптимізація параметрів електронного пускорегульювального апарата для натрієвих ламп високого тиску.//Вісник Тернопільського державного університету, 2006, №1, с.103-108.
 7.     А. Лупенко. Люмінесцентна лампа як елемент електричного кола та її високочастотна модель.//Вісник Тернопільського державного університету, 2006, том 11, №4, с.109-117.
 8.     А.Лупенко. Однокаскадний електронний пускорегулювальний апарат з корекцією коефіцієнта потужності та дімінговими властивостями.//Вісник Тернопільського державного університету, 2007, том 12, №2, с.118-129.
 9.     Лупенко А.М.Дослідження частотного методу регулювання потужності люмінесцентних ламп.//Світло-LUX, 2007, №5, с. 92-97.
 10.     Лупенко А.М., Сердюк Г.Б. “Помехоустойчивые алгоритмы определения постоянной времени экспоненциальных процессов.” Применение вычислительной техники и математических методов в научных и экономических исследованиях. Киев, 1991.
 11.     Лупенко А.М. “Підвищення точності експрес-аналізу аперіодичних динамічних об’єктів”. Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1977, т.2, №2, с.87-91.
 12.     Лупенко А.М. “Ідентифікація динамічних об’єктів методом компенсуючого інтегрування”. Вісник Тернопільського державного технічного університету. –1998, т.3, №3, с.76-81.
 13.     Лупенко А.М., Мовчан Л.Т. “Визначення параметрів лінійних дискретних об’єктів по їх експериментальних перехідних характеристиках”. Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1998, т.3 №4, с.91-94.


Деклараційні патенти

 1.     Несторович І.І., Лупенко А.М. Комбінована фара. №70070 А. Бюл. №9, 2004.
 2.     Андрейчин М.А., Дем”яненко В.В., Лупенко А.М., Гудима А.А. Пристрій для санітарно-епідеміологічної санації салону транспортного засобу. №71451 А. Бюл. №11, 2004.
 3.     Лупенко А.М. Електронний пускорегулюючий апарат. №7819. Бюл. №7, 2005
 4.     Лупенко А.М., Великий В.І. Однокаскадний електронний пускорегулювальний апарат з коректором коефіцієнта потужності. №14247. Бюл. №5, 2006
 5.     Лупенко А. М. Однокаскадний електронний пускорегулювальний апарат з коректором коефіцієнта потужності. №17388. Бюл. №9, 2006


Конференції

 1.     А. Лупенко. Аналіз вихідного каскаду високочастотного електронного пускорегулюючого апарата люмінесцентних ламп. //Матеріали 8-ї науково-технічної конференції Тернопільського державного університету, 2004, с.100.
 2.     А. Лупенко. Модель люмінесцентної лампи як об”єкта регулювання. //Матеріали 8-ї науково-технічної конференції Тернопільського державного університету, 2004, с.101.
 3.     А. Лупенко. Явище акустичного резонансу в лампах високого тиску та методи його усунення.//Матеріали 9-ї науково-технічної конференції Тернопільського державного університету, 2005, с.114.
 4.     Лупенко А.М. Оптимізація параметрів електронного пускорегулюючого апарата для натрієвих ламп високого тиску.//Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Світлотехніка й електроніка: історія, проблеми й перспективи», Тернопіль, 2005, с.40-41.
 5.     А. Лупенко. Однокаскадний електронний баласт з корекцією коефіцієнта потужності //Матеріали 10-ї науково-технічної конференції Тернопільського державного університету, 2006, с.163.
 6.     А. Лупенко, В.Великий, В.Натяга. Дослідження частотного методу регулювання потужності розрядних ламп //Матеріали 11-ї науково-технічної конференції Тернопільського державного університету, 2007, с.147.
 7.     А. Лупенко, Н.Куземко Дослідження параметричної чутливості вихідного каскаду електронного пускорегулюючого апарату //Матеріали 11-ї науково-технічної конференції Тернопільського державного університету, 2007, с.148.
 8.     Лупенко А.М. Апроксимаційні моделі люмінесцентних ламп для проектування електронних пускорегулюючих апаратів.// Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике. Вторая международная НТК МЭЭС’07, Киев, 2007, 1с.

Повний список опублікованих наукових робіт Лупенка А.М.


1. Буняк А.М., Лупенко А.Н. Переключатель диапазонов частоты. А.С.783989 //БИ, 1980, №44.

2. Буняк А.М., Лупенко А.Н. Переключатель диапазонов частоты. А.С. 839053 //БИ,1981, №22.

3. Буняк А.М., Елизаров А.А., Лупенко А.Н. Устройство для измерения несимметрии в трехфазных сетях. А.С.868641 //БИ, 1981, №36.

4. Буняк А.М., Елизаров А.А., Лупенко А.Н. Измеритель симметричных составляющих напряжений в трехфазной промышленной сети А.С.875309// БИ, 1981, №39.

5. Буняк А.М., Елизаров А.А., Лупенко А.Н. Устройство для измерения реактивной мощности. А.С.890259 //БИ, 1981, №46.

6. Буняк А.М., Лупенко А.Н. Устройство для измерения искажений синусоидального напряжения А.С. 938175 //БИ, 1982, №23.

7. Буняк А.М., Елизаров А.А., Лупенко А.Н. Цифровой измеритель симметричных составляющих напряжений в трехфазной сети А.С.951192 //БИ, 1982, №30.

8. Буняк А.М., Лупенко А.Н. Цифровой измеритель искажений синусоидального напряжения. А.С. 953588 //БИ, 1982, №31.

9. Буняк А.М., Лупенко А.Н., Щербак М.И. Устройство для измерения электрических параметров ламп накаливания и образцовых балластов. А.С. 1432418 //БИ, 1988, №39.

10. Лупенко А.Н. Устройство для измерения коэффициента затухания экспоненциальных видеоимпульсов. А.С.1597785 //БИ, 1990, №37.

11. Лупенко А.Н. Устройство для сопряжения микропроцессорной системы с внешним устройством А.С. 1661776// БИ, 1991, №25.

12. Лупенко А.Н. Измеритель постоянной времени апериодического звена первого порядка А.С. 1691782 //БИ, 1991, №42.

13. Лупенко А.Н. Измеритель постоянной времени апериодического процесса А.С. 1762271 //БИ, 1992, №34.

14. Лупенко А.Н. Измеритель коэффициента затухания экспоненциальных видеоимпульсов А.С. 1762272 //БИ,1992, №34.

15. Лупенко А.Н. Измеритель постоян-ной времени аперио-дического звена первого порядка А.С.1762273 //БИ, 1992, №34.

Несторович Лупенко А.М. Комбінована фара. №70070 А. Бюл. №9, 2004.

Андрейчин М.А., Дем”яненко В.В., Лупенко А.М., Гудима А.А. Пристрій для санітарно-епідеміологічної салону транспортного засобу. №71451 А. Бюл. №11, 2004.

Лупенко А.М. Електронний пускорегулюючий апарат. №7819. Бюл. №7, 2005.

Лупенко А.М., Великий В.І. Однокаскадний електронний пускорегулювальний апарат з коректором коефіцієнта потужності. №14247. Бюл. №5, 2006.

Лупенко А. М. Однокаскадний електронний пускорегулювальний апарат з коректором коефіцієнта потужності. №17388. Бюл. №9, 2006.

21. Електронний пускорегулювальний апарат розрядних ламп високого тиску, G053/04, патент України на корисну модель №32440.

22. Буняк А.М.,Ковальчук В.П., Лупенко А. М. Принцип построения логарифмического АЦП // Вопросы теории проектирования преобразователей информации Киев, 1977, 1с.

23. Буняк А.М., Лупенко А.Н. Электронная система компенсации для приборов-анализаторов // Измерительная техника, 1978, №9, 2с.

24. Буняк А.М., Ковальчук В.П., Лупенко А.Н., Мовчан Л.Т., Гончар-Быш А.Н., Михайлов Е.И. Анализатор логических состояний //Вопросы улучше-ния технических параметров универсальных измерительных приборов. Житомир, 1979, 1с.

25. Буняк А.М., Ковальчук В.П., Лупенко А.Н. Преобразователь частота-напряжение // Приборы и техника эксперимента 1980, №4, 2с.

26. Буняк А.М., Лупенко А.Н. Принцип построения алгоритма и микропроцессорного устройства для определения спектральных составляющих напряжения промышленной сети // Проблемы создания преобразователей формы информации Киев, 1980, 2с.

27. Буняк А.М., Лупенко А.Н. Исследование методов и разработка устройства для оценки искажений синусоидного напряжения. // Уменьшение искажений в цепях с силовыми полупроводниковыми преобразователями Таллинн : Академия наук Эстонской ССР, 1981, 5с..

28. Буняк А.М., Лупенко А.Н. Универсальный прибор с цифровым отсчетом для измерения комп-лекса напряжения обратной последовательности // Тиристорно-индукционные комплексы звуковой и ультразвуковой частоты. Уфа, 1982.

29. Буняк А.М., Ковальчук В.П., Лупенко А.М., Мовчан Л.Т., Елизаров А.А., Майка Б.Т. Свечинская Т.Я. Савчук Н.А.Измерительно-вычислительное устройство с использованием микропроцессора для исследования электрических сигналов произвольной формы.// Приборы и техника эксперимента. 1982, №4, 1с.

30. Буняк А.М., Лупенко А.Н. Частотно-зависимый коммутатор // Приборы и системы управ-ления. 1982, №9, 3с.

31. Буняк А.М., Лупенко А.М., Шелестовский Б.Г. Разработка алгоритма и устройства для измерения показателей качества электроэнергии.// Устройство преобразования информации для контроля и управления. Харьков, 1985.

32. Буняк А.М., Лупенко А.М., Мовчан Л.Т. Принцип построения алгоритма и микропроцессорного устройства для измерения интегральных характеристик несинусоидальных напряжений и токов промышленной сети // Энергетика. 1986,№3.

33. Бартошевский Р.М., Буняк А.М., Ковальчук В.П., Лупенко А.Н., Мовчан Л.Т., Свечинская Т.Я., Семчишин В.М. Многоцелевой измерительно-управляющий комплекс на основе контроллера “Электроника МС 2702 // Приборы и техника эксперимента, 1988, №3

34. Ковальчук В.П., Жук Л.Н., Лупенко А.Н. Микропроцессорный дисплей для контроля параметров электронных устройств.// Системы контроля параметров радиоэлектронных устройств и приборов : Тез. докл. конф. – Одесса. – К., 1988. – С.

35. Лупенко А.Н. Программа преобразования кода Грея в двоичный код.// Микропроцессорные средства. 1989, №4.

36. Лупенко А.Н. Коррекция инерционности измерительных датчиков при скачкообразном изменении измеряемой величины.// Применение вычислительной техники и математических методов в научных и экономических исследованиях. Киев, 1989.

37. Лупенко А.Н. Измеритель постоянной времени апериодического процесса.//Применение вычислительной техники и математических методов в научных и экономических исследованиях. Киев, 1989

38. Лупенко А.Н. Анализатор постоянных времени апериодических процессов.// Бытовая радиоэлектронная аппаратура: Управление качеством и надежностью. Одесса, 1990

39. Лупенко А.Н. Экспресс-анализ длительности переходных процессов.// Применение вычислительной техники и математических методов в научных исследованиях. Киев, 1990

40. Сердюк Г.Б., Лупенко А.Н. Помехоустойчивые алгоритмы определения постоянной времени экспоненциальных процессов.// Применение вычислительной техники и математических методов в научных и экономических исследованиях. Киев, 1991

41. Лупенко А.М. АЦП аналізатора постійних часу аперіодичних систем// Прогресивні технології обладнання в машино- приладобудуванні. Тернопіль, 1992.

42. Лупенко А.М., Мовчан Л.Т. Визначення математичної моделі по експериментальних динамічних характеристиках// Прогресивні технології обладнання в машино- приладобудуванні. Тернопіль, 1992.

43. Лупенко А.М., Мовчан Л.Т. Визначення математичної моделі процесів, заданих в цифровій формі.// Прогресивні матеріали. технології обладнання в машино- приладобудуванні. Тернопіль, 1993.

44. Лупенко А.Н., Мовчан Л.Т. Экспресс-анализ колебательного звена второго порядка по экспериментальным кривым переходного процесса.// Измерительная техника. 1993, №5.

45. Сердюк Г.Б., Лупенко А.М. Визначення повних динамічних параметрів методом компенсуючого інтегрування.// Метрологічне забезпечення температурних теплофізичних вимірювань. Харків, 1994/

46. С Мовчан Л.Т. Обчислювальний пристрій для визна-чення параметрів динамічних .// Метрологічне забезпечення температурних теплофізичних вимірювань. Харків, 1994/

47. Лупенко А.М., Мовчан Л.Т. Обчислювальні методи оперативної оцінки параметрів інерційності електротехнічних компонентів світлотехніки // Тези доп. Міжнарод-ної науково-технічної конференції “Світлотехніка-95”, Тернопіль, 1995, с.23/

48. Лупенко А.М. Підвищення точності експрес-аналізу аперіодичних динамічних об’єктів//Вісник Тернопільсько-го державного техніч-ного університету.-1997, т.2, №2, с.87-91.

49. Лупенко А.М. Ідентифікація динамічних методом компенсу-ючого інтегрування//Вісник Тернопільського державного технічного університету.-1998, т.3, №3, с.76-81.

50. Лупенко А.М., Мовчан Л.Т Визначення параметрів лінійних дискретних по експериментальних перехідних характеристиках //Вісник Тернопільського державного технічного університету.-1998, т.3, №4,с. 91-94.

51. Лупенко А.М. Експрес-аналіз аперіодичної ланки другого порядку //Тези доп. НТК “Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машинобудуванні” ТДТУ, Тернопіль, 1998 р., с.56.

52. Лупенко А.М., Мовчан Л.Т. Визначення параметрів лінійних по експериментальних перехідних характеристиках //Тези доп. НТК “Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машинобудуванні”

ТДТУ, Тернопіль,, 1998., с.57.

53. Лупенко А.М., Мовчан Л.Т. Структура та алгоритм функціонування електронного баласта з цифровим керуванням // Тези доповіді V НТК “Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машинобудуванні” ТДТУ, Тернопіль, 2001, с.114.

54. Методичні вказівки до контрольних робіт з курсу «Промислова електроніка» /Укл. Лупенко А.М.: ТДТУ, Тернопіль. 2002. -34с.

55. Лупенко А.М. Однокаскадний електронний пускорегулюючий апарат корекцією форми струму //Тези доповіді НТК “Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машинобудуванні” ТДТУ, Тернопіль, 2003, с.122.

56. Лупенко А.М. Високочастотна динамічна Pspiсe-модель люмінесцентної лампи //Тези доповіді НТК “Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машинобудуванні”, ТДТУ Тернопіль, 2003, с.123.

57. Промислова електроніка. Лабораторний практикум / Укл. Лупенко А.М.: ТДТУ, Тернопіль. 2003. -106с.

58. Лупенко А.М. Високочастотна динамічна Pspiсe-сумісна модель люмінесцентної лампи // технічні проблеми світлотехніки електроенергетики. Харків, 2003, с.5.

59. А. Лупенко. Аналіз вихідного каскаду високочастотного електронного пускорегулюючого апарата люмінесцентних ламп. //Матеріали науково-технічної конференції Тернопільського державного університету, 2004, с.100.

60. А. Лупенко. Модель люмінесцентної лампи як регулювання. //Матеріали науково-технічної конференції Тернопільського державного університету, 2004, с.101.

61. А. Лупенко. Високочастотна динамічна PSPICE-сумісна модель люмінесцентної лампи. //Вісник Тернопільського державного університету, 2004, том 9, №1, с.98-107.

62. А. Лупенко. Аналіз вихідного каскаду високочастотного електронного пускорегулюючого апарата. //Вісник Тернопільського державного університету, 2004, том 9, №4, с.117-127.

63. А. Лупенко. Модель люмінесцентної лампи як регулюваня. // Теоретична електротехніка, 2005, вип. 58, с. 167-175.

64. А.М. Лупенко. Високочастотний електронний пускорегулюючий апарат для живлення розрядних ламп прямокутними імпульсами струму.// Технічна електродинаміка, 2006, №1, с.39-44.

65. А.М. Лупенко. Однокаскадний електронний пускорегулюючий апарат для натрієвих ламп високого тиску.// Технічна електродинаміка, 2006, №2, с.42-47.

66. А. Лупенко. Оптимізація параметрів електронного пускорегульювального апарата для натрієвих ламп високого тиску.//Вісник Тернопільського державного університету, 2006, №1, с.103-108.

67. А. Лупенко. Люмінесцентна лампа як елемент електричного кола та високочастотна модель.//Вісник Тернопільського державного університету, 2006, том 11, №4, с.109-117.

68. А.Лупенко. Однокаскадний електронний пускорегулювальний апарат з корекцією коефіцієнта потужності та дімінговими властивостями.//Вісник Тернопільського державного університету, 2007, том 12, №2, с.118-129.

69. Лупенко А.М.Дослідження частотного методу регулювання потужності люмінесцентних ламп.//Світло-LUX, 2007, №5, с. 92-97.

70. Лупенко А.М. Апроксимаційні моделі люмінесцентних ламп для проектування електронних пускорегулюючих апаратів.// Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике. Вторая международная НТК МЭЭС’07, Киев, 2007, 9с.

71. А. Лупенко. Явище акустичного резонансу в лампах високого тиску та методи його усунення.//Матеріали науково-технічної конференції Тернопільського державного університету, 2005, с.114.

72. Лупенко А.М. Оптимізація параметрів електронного пускорегулюючого апарата для натрієвих ламп високого тиску.//Матеріали Міжнародної конференції «Світлотехніка й електроніка: історія, проблеми й перспективи», Тернопіль, 2005, с.40-41.

73. Лупенко А.М. Оптимізація параметрів електронного пускорегулюючого апарата для натрієвих ламп високого тиску.//Праці Міжнародної конференції «Світлотехніка й електроніка: історія, проблеми й перспективи», Тернопіль, 2005, с.101-109.

74. А. Лупенко. Однокаскадний електронний баласт з корекцією коефіцієнта потужності //Матеріали 10-ї науково-технічної конференції Тернопільського державного університету, 2006, с.163.

75. Промислова електроніка. Лабораторний практикум / Видання друге. Укл. Лупенко А.М.: ТДТУ, Тернопіль. 2006. -106с.

76. А. Лупенко, В.Великий, В.Натяга. Дослідження частотного методу регулювання потужності розрядних ламп //Матеріали 11-ї науково-технічної конференції Тернопільського державного університету, 2007, с.147.

77. А. Лупенко, Н.Куземко Дослідження параметричної чутливості вихідного каскаду електронного пускорегулюючого апарату //Матеріали 11-ї науково-технічної конференції Тернопільського державного університету, 2007, с.148.

78. Лупенко А.М. Апроксимаційні моделі люмінесцентних ламп для проектування електронних пускорегулюючих апаратів.// Моделирование в электротехнике, электронике и светотехнике. Вторая международная НТК МЭЭС’07, Киев, 2007, 1с.

79. А.М.Лупенко. Модель люмінесцентної лампи як регулювання // Світло- LUX, 2008, №1, с. 86-89.

80. А.Лупенко. Аналіз вихідного каскаду високочастотного пускорегулювального апарата.// Світло- LUX, 2008, №2, с.78-83.

81. А.Лупенко. Високочастотна динамічна PSpise-сумісна модель люмінесцентної лампи.// Світло- LUX, 2008, №3, с.78-83.

82. А.Лупенко. Однокаскадний електронний пускорегулювальний аппарат з корекцією коефіцієнта потужності та дімінговими властивостями // Світло- LUX, 2008, №4, с.68-74.

83. А.М.Лупенко. Однокаскадний електронний пускорегулювальний аппарат для натрієвих ламп високого тиску.// Світло- LUX, 2008, №5, 98.

84. Лупенко А., Натяга В., Сисак Однокаскадний електронний балласт з корректором форми споживаного струму.// Вісник ТДТУ, 2008,том 13, №2, с. 115.

85. А.Лупенко, В.Натяга. Амплітудне регулювання потужності люмінесцентних ламп електронними пускорегулювальними аппаратами// Вісник ТДТУ, 2008, 9 с..

86. А.Лупенко, В.Натяга, І.Сисак. Багатофункціональний електронний пускорегулювальний апарат //Матеріали 12-ї конференції ТДТУ, 2008, с.189.

87. А.Лупенко. Фазовий метод забезпечення режиму роботи резонансного інвертора напруги// Матеріали 12-ї конференції ТДТУ, 2008,с.190.

88. А.М.Лупенко, В.М.Натяга, І.М.Сисак. Одно каскадний електронний баласт з коректором форми споживаного струму. // Матеріали МНТК «Світлотехніка й електроніка: історія, проблеми й перспективи». 2008 р. Тернопіль. с. 31-32.

89. А. Лупенко, В. Великий, В. Натяга. Порівняльний аналіз методів регулювання потужності люмінесцентних ламп електронними пускорегулювальними апаратами.// Матеріали всеукраїнської наукової конференції ТДТУ . Тернопіль 2009, с. 222.

90. А.Лупенко. Люмінесцентна лампа як елемент електричного кола та високочастотна модель// Світло-LUX, 2009, №2, с.60-65.

91. А.Лупенко. Високочастотний електронний пускорегулюючий апарат для живленн розрядних ламп низькочастотними імпульсами струму// Світло-LUX, 2009, №1, с.70-75.

92. Лупенко А.М., Хорунжий П.М. Люмінесцентна лампа як елемент електричного кола та високочастотна динамічна модель // Взрывозащищенное электрооборудование: Сб. научн. тр. УкрНИИВЭ. –Донецк: ООО «АИР», 2009.- С. 267-277.

93. Лупенко А.М., Хорунжий П.М. Високочастотний електронний пускорегулюючий апарат для живленн розрядних ламп низькочастотними імпульсами струму// Взрывозащищенное электрооборудование: Сб. научн. тр. УкрНИИВЭ. –Донецк: ООО «АИР», 2009.- С. 278-289.

94. А.М. Лупенко, В.І. Великий. Розробка схемотехнічної моделі люмінесцентної лампи // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Міжнародний наук.-техн. журнал. –Хмельницький: 2008. – С. 94-100.

95. Промислова електроніка. Методичні вказівки до лабораторних робіт завдання до самостійної роботи / Укл. Лупенко А.М.: ТДТУ, Тернопіль. 2009. -127с.

 

Повернутися на попередню сторінку