Закордонець Володимир Савич

доцент,  к.ф.-м.н.

Народився 21 квітня 1956 р. в с. Ріпенці, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області в сім’ї службовців. Українець. В 1973р. закінчив із золотою медаллю Оринінську середню школу, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. З 1973 по 1978 р.р.- навчався на фізичному факультеті Чернівецького державного університету. Фізик, викладач фізики.

З 1978 по 1979 рр. - вчитель фізики СШ№18 м. Тернополя, а з 1979 по 1980 рр. інженер НДС Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту.

З 1980 по 1982 рр. перебував у лавах Радянської армії на посаді командира взводу, а з 1982 по 1985 рр.- інженер НДС Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту.

З 1985 по 1996 рр. науковий співробітник Інституту термоелектрики НАНУ.

В 1992 році став співшукачем наукового ступеня ”кандидат фізико-математичних наук” при Чернівецькому державному університеті.

В 1996 р. у спеціалізованій раді Чернівецького державного університету захистив кандидатську дисертацію на тему “Гранична термоелектрична добротність кристалічних напівпровідникових матеріалів”. Науковим керівником був Логвінов Георгій Миколайович.

З 1996 року по т.ч. старший викладач, а згодом доцент Тернопільського державного технічного університету.

З 1996 року доцент кафедри світлотехніки, електротехніки та електроніки. В 1999 році отримав звання доцента кафедри світлотехніки, електротехніки та електроніки. Основним напрямком наукової діяльності є фізика напівпровідників і діелектриків, зокрема термоелектрика.

З 2004р. працює на посаді доцента кафедри електроніки.

 

Область наукових інтересів

Основним напрямком наукової діяльності є фізика напівпровідників і діелектриків, зокрема термоелектрика.В 1996р. винайшов принципово новий термоелектричний пристрій - термоелектричний двигун, який перетворює теплову енергію в механічну. Розробив теорію термомеханічного перетворення енергії.

В 1997р. опублікував цикл статей присвячених граничним можливостям термоелектричних перетворювачів.

Найважливіші публікації

 1. Булат Л.П., Закордонец В.С. Граничная термоэлектрическая добротность полупроводниковых термоэлектрических материалов.//ФТП.-1996.т.29,вып.10.-С.1743-1749.
 2. L.P. Bulat, V.S. Zakordonets. Semiconductors termal mechanical energy converter. In coll. «Cold fusion sourse book», Hall Fox, (USA, 1995), pp. 230–242
 3. Булат Л.П., Закордонец В.С., Аркадьев В.Ю. Короткозамкнутый полупроводниковый термоэлектромеханический преобразователь энергии.//ФТП.-1996.т.29,вып.10.-С.1884-1887.
 4. L.P. Bulat, V.S.Zakordonets, Thermoeleсtric figure of merit limit. Jornal of Thermoeleсtricity, №2, 1994, P21-28
 5. L.P. Bulat, V.S.Zakordonets, The theoretical analysis of the thermoelectric materials figure of merit Jornal of Thermoeleсtricity, №2, 1995, P15-23
 6. G.N. Logvinov, V.S.Zakordonets, Thermoelectric figure of merit of bounded samples. \Proced. Of the 15 Intern. Conf. on Thermoelectrics, Pasadena, USA, 1996
 7. В.С. Закордонец, Г.Н. Логвинов. Термоэлектрическая добротность монополярных полупроводников ограниченных размеров //ФТП. –1997. –31, вып.3.-С.324 – 325
 8. V.S.Zakordonets, V.A.Stefansky. Temperature fields and thermoEMF in semiconductors of limited dimensions the electron-phonon drag.- Jornal of Thermoeleсtricity, №2,1998
 9. V.S.Zakordonets, V.A.Stefansky. The influence of electron-phonon drag on thermoelectric figure of merit of limited-sized semiconductors. //Jornal of thermoelectricity, No.2, 1999, P.56-61
 10. 10. V.S.Zakordonets, V.A.Stefansky, M.Ye.Chainyuk. The influence of carrier zone spectrum non-parabolity on the thermopower of hot electrons in semiconductors under electron-phonon drag.- Jornal of Thermoelektricity, №3, 1999
 11. V.S.Zakordonets, V.A.Stefansky. Influence of electron-phonon drag on thermoelektric figure of merit of semiconductors with limited dimensions.- 18-th international Conferance of Thermoelektric, 1999
 12. Zakordonets V.S, Inventor’s Certificate No. 28983A,G01K17/10, Ukraine, 2000
 13. V.S.Zakordonets, V.A.Stefansky. Short- circuited semiconductors thermoelektrics engin – Europen Workshop on Thermoelektrics, Freiburg , Germany 2001
 14. В.С.Закордонець, В.С. Стефанський. Гранична термоелектрична добротність напівпровідникових матеріалів з непараболічною зоною. – Журнал Термоелектрика, 2001, №4

Загальна кількість публікацій і винаходів : 30. З них 20 публікацій, 2 винаходи, 8 методичних розробок. В 1990р. за розробку нових приладів нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР.

 

Повернутися на попередню сторінку